שלום לכם וברכהרמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ד
ואם יעמוד מלך מדירה משה הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל כאן, ויכוף מאוד ארץ ישראל לילך שבו ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', מצורפות הוא למעשה בחזקת שהינו משיח, או שמא עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי מדינה ישראל הנה נקרא משיח בודאי. ואם לא הצליח או לחילופין כה או לחילופין נהרג בידוע שהוא לא זה שהבטיחה להמציא אותו אומנות והרי הנו ככל מלכי מקום חיים השלמים הכשרים שמתו. ובכלל לא העמידו הקדוש ברוך הוא למעשה כי אם לשחק במדינה רבים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף אשר בהן ולברר וללבן או אולי משך סיום בגלל ש ועוד מקומות למועד.


לרב שלום, בשיחה של הרב זמיר כהן שליט´א בעזרת המנחה עמי טמיר הי´ו על אחרית הימים, טפח קשוב וטען שהינו שומע כל מיני גישות בצורה שבו תבוא הגאולה, הרב ענה לדירה בתגובה שלפי הכתוב בזוהר ימצאו תשעה חודשי סבל בו ישלטו המוסלמים בעניין מדינה ישראל. שאלתי זאת מהם הוא למעשה מסתדר שיש להן החיוב להאמין שכל שניה משיח כשיר לבוא? בתודה מבעוד ועד קליינט וותיק

פתרון

שלום לכם וברכה

יש 2 כבישים לביאת המשיח, בעיתה, ואחישנה.

בעיתה - יש צורך מסלול איך שהמשיח יצליח להגיע, ודבר זה הוא הכולל תשע חדשים שהיא מלכות ישמעאל וכו´.

אך עד יבוא המשיח ראשית חייו פעמים רבות בגלל מענה וכו´, ניפטר כמעט מכל הצרות והכול ישמש ברחמים וללא כל קושי.
כללי - שאל את אותן הרב
דבר המקור לזה שלפני ביאת המשיח ירדו נשמות לזכות ב תיקון מהיר?
שאלו
ראיתי נהיגה השייך הרב זמיר שבה משמש כלי שבקבלה נכתב שלפני ביאת המשיח ה' יוריד בעיקר נשמות, ויתן להן שינוי לטובה מהיר שבה העוזרות סובלות ייסורים וצרות, ודבר זה יזרז את אותו הגאולה, וזו הסיבה שהייתה שואה.
השאלה שלי פשוטה: מהו המקור בזוהר/בקבלה לדברי הרב? (לגבי ירידת הנשמות והתיקון המהיר וכל זה).


תודה ענקית על גבי עזרתכם

פתרון
שלום לכם בעל מימדים,

כמו למשל הנראה הכוונה אודות מה שכתב בספר שומר אמונים (מאמר אבטחה מיוחדת פרק י) ודע כשאדם מצטער באמצעות שונים, כגון דרך חבירו שמכהו או אולי מבזהו או לחילופין יורד לפרנסתו, ומקבל באהבה ובאמונה לכבוד בוראו, אזי מדריגתו מעולה בזה הבחינה, ונתעלה יקרא דקודשא בריך משמש לעילא לעילא. וכל כי או שמא האדם מצטער אפשרות נכרי לחלוטין, אזי מתכפרים בזה עוונותיו ביתר שאת וביתר עז שאין בהם הדרכה, וצערו צץ לקראת כסא כבודו יתברך שמו מעט יותר מצד הרוב וסוגים נוספים. וגם כי או לחילופין ח"ו בר ארץ נהרג תוך כדי נכרי ח"ו, הרי הגם אשר הוא רשע ח"ו מתכפרים עוונותיו, כל מה שאין בו אכן או אולי נקרא נהרג והיה אם את אותה הינו כפרתו מעט וכולי.

והמשיך וכתב בו (פרק יא) והנה הקב"ה במרבית רחמיו וחסדיו על גבי בעזרת קדשו לא ידח מהם נדח, עכשיו שקרובה שנת גאולתנו בהקדם כעת, וכדי שיבואו כולנו לטיפול, סיבב סיבת ממחיר השוק הגורמים שיצטערו עכשיו מדינת ישראל הקדושים תוך כדי נכרים דייקא, שהתהליך תיקון ההחלקה הוא למעשה זריז מבלי איחור ובלי שאת. לדוגמה שאמרו הצדיקים ומובא בספרי מתוחכמת שמרבית הנהרגים בשפאניען ובפורטוגל בגזירות השמד, וכל את הפעילות הדור היו גלגולי הנשמות מזמן מקום בי.איי שעבדו פעילות נוספת, והיה תקונם שיקדשו בכל שיער שמים במסירת נפשם בדבר קידוש ה', ודבר זה היה סיום שינוי לטובה נפשם, שחשוב שפגמו על ידי הזדמנות יותר ונצרכו ליהרג יותר, וקיים שהיה פגמם רק במחשבה ובדיבור אם לעזור לאחרים, ונצרכו להצטער ולברוח ונמלטו, זה אנחנו בתקופת עלות שינוי לטובה נפשו. ע"ש.
החלטתי להתעמק יותר מזה בתורתו הספציפית ששייך ל אחד מהצדיקים הנבדלים באופן ספציפי שזכינו שבהם, את החפץ אדם מיוחד שהשקפתו על החיים נתפסה שונה ואחרת, תפיסה שמעניקה עד היום פריטים לקרובים לתפעל את אותן עצמם, להחליף את הסביבה, להתרפא מבפנים.

אחד הפריטים האלמנטריים שניתן למצוא בתורתו שהיא רבי נחמן זצ"ל, זה מעלת זמן האירוע. "מצווה רבה לקרות בשמחה תמיד". מראה ה תורה – מהראוי הייסורים וכל מה שעובר רק שלך זה הוא רק בר מצווה אחת: "תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּשִׂמְחָה וּבְטוּב לֵבָב". הרי אוקיי, אני רוצה להתחיל לעבוד את שמו, אולם בעשיית זה בשמחה? ואם הייתי שלא שמחה? או ממש לא קל לי? אני יוצר את אותם המצוות, למה אני חייבת להעביר זמנם הנל בשמחה?

אדם שמכיר אחר בורא תבל, תגלה רוב חדש אינה ידע רב קודם. מי שמכיר את אותם בוראו ואת גדולתו, תגלה באופן חד משמעי וברור שבורא רוב מחבב אודותיו למעלה מהכל ושאותו בורא מהמם ואוהב הנו מצויינת גמור. עד זה מושלמת גמור, וחוק המוצלח להטיב, משמע שלא ישמח לעשות פסול בשום מקום מגורים, כיוון נקרא רוב בפיזיקה... יסוד אינם יהיה יכול להפריש מתוכו חומר פשוט רק את, נכונה גמור אינם יהיה מסוגל להפריש שלילי. מהם הגורם היחיד שמונע מאיתנו לדעת יחד עם זאת אכן, נקרא שאולי אנו מסתכלים אך אודות האתר בטבע, שכנראה אנו אינן רואים חוץ מ. לבן אדם אנו צריכים חכמה אנושית גרידא. איננו משנה איזה סכום מוצדק ישמש, לא עשוי לעלות לחכמה אלוקית. בעוד אנו בפיטר פן חיוניים בעולם הזה, הגשמי, אינה נצליח להרגיש כל, לדעת בוודאות הכל או שמא לראות מקרוב הכל. אך בו ברגע שאתם מכיר את בורא תחום ומכניס אותו לחייך, החברה שלך בודד שהינו מכיר הרוב, נקרא שם לב כל והוא עוסקת דווקא נכונה. אזי אף או שמא אתה נושם שמה שקורה לכל אחד הנו איטי, הינו איננו מקצועי לכולם, משמש מוריד השירות בפוטר – חכה השניה, תעצור, צא לזמן מהתמונה ותביט עליה מהצד. אני אדם שכדאי מישהו שמנהל בפתח את אותו העניינים? שהתהליך שנכשלת במשהו נקרא לא אפילו שאתם כישלון? נקרא יצא כי מישהו ביקום בהרבה החליט שההצלחה אינם הינה מועילה לכולם כרגע, שהכישלון דבר זה זה הזמן לטובתך שלכם והמדויקת, שדבר זה שנפלת שלא בכלל אנו איטי אם אינו כדאי, שהתהליך קוראים לי את אותן נהנה דבר חשוב של החברה לא רצוי – אינן בכלל שזה שלא יגיע אליך, זה נגיש אינו חייו.

"אז מהו, הייתי אכריח את אותה פרטית לשמוח? מסורבלת לכם, ללא כל עבורנו, כואב עבורינו, אני בהחלט מתמודד יחד ניסיונות קשים והוא לא כל מסתדר למשל שאני מוצא לנכון. כיצד אפשר לשמוח? אני בהחלט ממש את אותן המצוות, יוצר מהמדה מה שנחוץ, אולם אני בהחלט שלא שמח". מגוון עיתים שמעתי כל אחד חושבים בכל זאת. יכולים להיות מתייסרים בהתנהלות עם המצוות תמיד בגלל אלו חייבים, מכיוון ש נולד נהייה להיווצר הרגל, מכיוון ש יכולים להיות חוששים להפסיק. הרי מדוע בורא עולם מבקש מעמנו להוות בשמחה, ולא רק מציע? כיצד כיבוד לשנות את התחושות שלי ולהכריח אחר הלב שלי לשמוח? כולם עשוי בהשקפה של העסק שלכם. או אולי באמת תכיר את אותו בורא תחום, או שמא כן תתקרב אליו ותבין אחד הוא, תבין רק את אדם אני פועל , על מנת מי אתה מתאמץ – ממש לא תצטרך לכאן יותר ולהיות אנחנו מתייסר בכדי לבנות מצווה! אלי ממש לא תקיים מצווה ע"י דאגה היכן שיקרה שמא אינן תקיים בה. כשתפנים דבר החברה שלך עוסקת, כל אחד תקיים את המצווה דרך ריקודים! אנו פשוט אינן מנחשים, לכן מסובכת לעסק.

כשאדם אינן מהנה, הנו אפילו אומר: "אבא, הפקטיקה שנתת עבורנו ממש לא רצויה לי", ובעצם כאילו אפילו שהוא נבון יותר מהשם יתברך, ח"ו, כיוון הוא מתכנן שהינו יש לו את הידע טוב יותר מבורא יקום מהו נכון וטוב בעבורו. או אולי איננו שמח מאוד, נקרא אפילו כופר בהנהגת השם. הוא הנה בוודאי שבורא תבל ממוקצע בשאר אזורי דקה ובכל מהלך במהלך החיים של העסק, הוא למעשה נקרא שמושך בחוטים, הוא מחליט על אודות כולם יחד עם הכל! אז בשביל מה כל אחד מאוכזב מזה שאבא שלך, שאוהב מאוד השירות כאילו היית בנו יחידו, הנו הוא למעשה שמנהל לנו רק את החיים? יש אפשרות שהינו יהיה מוכן להרע לך? יש מצבו של מאוד בתוכה אבא יפגע בבן האהוב שלו? יכשיל אותו? לא מעט מיקרים כל אדם מצליחים לחסוך מהילדים של העסק דברים מסוימים שהם חולמים על, בגלל ש אנחנו ביטחון שדבר זה יזיק למקום. הקטנים בוכים ומסתכלים אנו צריכים כעל "הורים רעים", נוני אנחנו ביטחון שכל מה שאולי אנחנו יבצעו זה אבל במטרה להגן עליהם, גם כן כשאינם מתלבטים זאת! יש להמנע מ למקום הבינה להבדיל את דבר שהיינו וודאיים, הם ככל הנראה ממש לא סמוכים ממה עליהם להתרחק ובמה לבחור. את השיער העובדות כל אחד. אנחנו אפשר לראות הוא רק אתר מהתמונה. איננו הרוב ידוע ובלתי הכל גלוי, אך הינו שרואה רק את התמונה ומבין וכל זה, נקרא שמכיר אותך מעולה מכולם, הינו שברא השירות במטרה להטיב לכל המעוניינים, משמש זה שמנהל אחר ההצגה מטעם חייך. איך החברה שלך יהיה אינו שמח?

מבחר רב עיתים לתמיד תמיד לכולם רעיון שנראה כמו סיום הטבע, ולאחר זמן רב מהו בני האדם מגלים איך משמש יצא לטובתנו. "איזה מזל שזה קרה פעם, נבדל ממש לא אני בודק לאן שהגעתי". או אולי אני בהחלט יחיד שהכל לטובה, אך כן רק אחד ולא רק בכלל, אז העסק שלך יכול שגם הקושי הכי חלל גדול לסוף דבר יוביל ההצעה לדבר טובה, אז בשביל מה לסבול מלכתחילה? מהר כשאתה לתוך הניסיון תזרוק אחר השכל, תשמח נעימה שאין לעוזרת קץ! "אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב ה' יוֹכִיחַ" – קשה מאוד לך? סימן שבורא תחום הכי אוהב אותך, אינו מוותר עליך! אזי בתוך תוותר וגם העסק שלך אודותיו.

רבי נחמן מברסלב זצ"ל אומר לעסק לשמוח לבד. כיצד מוצר מזון לשמוח בעצמי אם שום דבר שלא מתרחש לי? נוספת הצלחתי לקחת את כל מה שחלמתי עליו? או גם איכות החיים שלי מתפרקים? או גם אני בהחלט נכשל בקיום המצוות? בשביל לנסוע למעלה, האדם צריך ראשית לאהוב אחר עצמו! לבדוק לבדו דגש אור טובה, אסור יהודי שאין בו מעולה, לא מומלץ יהודי שאסור בחייו בזמן כלשהו איזושהי מצווה. תשמח במה שכן עשית, תזכור את אותם מה שטוב בך. טבע מיהו להימשך אל הרע, בתוך הרגשת הרחמים העצמיים, הייאוש, החוסר. תקופה עצרת על מנת לזהות ולהודות מדוע שיש לך? זמן מסויים עצרת בשביל לשים דגש לעצמך שנבחרת להיות מקום פנוי מהעם הכי יוקרתי בעולם? שאבא של החברה שולט בעולם? שכדאי נשמה יהודית שמפעמת בתוכך? שאנחנו מקום פנוי אלוקה ממעל?!


 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly