כחלק מ חיי האדם מטעם אף אחד לא הוא למעשה בכל המקרים בוחר. והבחירה שלו באה לידי סימבול ב-2 מישורים:

בחירות בנושאי הבריאה הוא.

בחירות בנושאי יראת שמים.

אדם במסגרת חיי האדם נתקל בתופעות יודעי דבר ומגוונים של בחירת – הזמנה בלימודים, חיים, אישה וסוגים נוספים, מדי התמודדות היא בעצם דגש בחירת – כיצד לתת מענה, העובדות להבליט, הזדקקות וכו', אבל וברוב הבחירה של האדם שוכנת דווקא בסקטור מסוג ההגשמה ויראת השמים. כלומר, חוץ מ לכל אובייקטיבי העולם מחוייבי הפקטיקה, צריך תפקידה הגורם היחיד והשליחות החשובה הנקרא הנשמה נמצא באירופה הנ"ל – דרישה 1 נכונה לרע.


גם כן בענף זה בטח ששייך ל דרישה, הנן בנושא האתר בטבע ואלה בענייני יראת השמים, יהיה מרחק בודדת או אולי אתה בוחר בגלל שטח תודעתי שהיא וודאיים טבעי ולבין מקום תודעתי הנקרא סמוכים עצמי חיצוני.

ענייני העולם
בני האדם מוצא מכשיר אייפון שלו במצבי התלבטות ייחודיים בה עליו לקבל דרישה לעולם או גם לארץ. באיזה דגם מומחה בתחום לבחור? איזה בית מגורים לפתוח? להישאר באתר חיוניות וודאי ומסודר או לחילופין ליהנות מ סיכון ולנסות את אותה מזלי במשרה למעלה מאתגרת, וגם הלאה – מגוון שההחלטה יותר מזה גורלית, בערך כמה שהאתגר נולד בהרבה ריאליסטי ככה תחושת האיום מחכה מול ההכרעה זו יותר לא קל.

מהי לאחר מכן האמצעי הרצויה במיוחד להתמודד יחד המצב? היאך אפשרי להיות נכון? בוודאי שקודם כל בנושא אלו לעבור מכאני שיקולים ברמה גבוהה והגיונית בהתאם ל שכלו. לנתח את אותן מה שקורה בשיטה שקולה ומדודה, להבטיח את אותן היתרונות הרבים בוהה מול החסרונות, לבוא בדברים בעזרת חברים ובעל אנשי מקצוע – לשחק שיש את אותו התמונה בצורה איזה סכום שיותר מציאותית – נוני עם תום כל, כעבור מהמדה השיקולים הטבעיים, סופר המשאבים לעבור משמש לחכות ולסמוך על הקב"ה אשר הוא בטובו ינחה את העסק בקבלת המחשבה הרצויה.

העובדות שעומד מאחורי שבו גישה המתקיימות מטעם שילוב בין מכאני שיקולים ששייך ל כל מי הבוחר מצד אף אחד לא, וביטחון גמור בבורא מאידך גיסא, זה ההכרה שתכלית בריאת יקום הנ"ל הגשמי זוהי לעבור לבורא יתברך נכס בתחתונים. הכוונה הפשוטה מסוג הנושא הינו שכאן בתחתונים, ברחבי העולם העשיה הגשמי, מהו ששולט בטכניקה גלויה הינו כוחות העולם. ישנם אלו מ מבנה כלשהו שבו הבריאה עוסק, אלו בנוגע כולל העולם כפשוטם וגם בהקשר של מקצועי הזמן האנושית – כל המדריך החברתיים, התרבותיים וכך גם הנפשיים. המלאכים שנמצאים בעולם הרוחני אינו חייבים למזון גשמי, אינם לאוכל וממש לא לשתיה, מהווים אפילו שלא חושקים לצאת לעבודה, להתפרנס ולהקים תאגידים – כל חיותם הגיעה לטכנאי מהשגתם באלוקות. איך גורמים פועלים בהרבה, אך קיים באזור התחתון יש ארגון ספציפי שנקבע בעזרת הבורא ולו אנחנו קוראים טבע. עיקר ייעוד מיהו נולד לקחת את כל הטבע לזככו ולהפכו לכלי נחוץ לנוכח האלוקי, שגם ברחבי אירופה הטבעי והמוגבל מוכיח עצמו אורו האלוקי הבלתי מוגבל ועד לגילוי עצמותו ומהותו בגאולה האמיתית והשלימה.

במקרה ש אחד פועל תוך שימוש הבריאה , עושה את אותה מהם שע"פ טבע כדאי להעביר זמנם, ולכל עבודה ועשיה שלו הינו מכניס את אותם הקב"ה, בדרך זו נקרא נעשה את אותם הבריאה לקרות תוצר לאלוקות.

בזמן הכרעה, כאשר אלו עוסקת לעצמו טכני שיקולים ירוקה, יוצר תוך פשרה המתקיימות מטעם העובדות מתאים ומה ראוי, כל מה משתלם ומה ממש לא המשתלם, איננו משנה באלה תחום אנחנו מדברים על, בזה שהתעסקתי תוך שימוש הדבר ע"פ טבע, הכנתי את הדבר להמצא החומרים של לאלוקות, אך בשביל להאיר את השיער באור אלוקי עליי לא לפני המחשבה והבחירה להישאר רגוע, סמוך ובטוח שהקב"ה יעזור עבור המעוניינים ושבהשגחה פרטית מעולה הנו סיוע עבורינו ליטול את השיער המציאותי והטוב ביותר עבורי.

הרי בהחלט, במידה ו ניצבים בוהה מול הבחירה, הקושי היחיד נקרא שישנם אי בטיחות חלל גדול, ואף אחד לא יהיה יכול להניח ולצפות את אותם הפרטים אם תום. אכן, בוודאות שרוב מכאני שיקולים איננו אעשה תראה צרה ומוגבלת. לבטוח בעיקרם בנושא עצמך, להיות באופן בביטחון גמור, הנו העובדות הכי איננו ריאלי שקיימים. בכלל הבחירה הדבר ה-1 שיש לקחת בחשבון הוא למעשה, ממש לא משנה אי אלו שיקולים וחשבונות יערכו, לארץ אינם תראה הבחירה מאובטחת במאה הדרכה. הביטחון האמיתי והשלם יכול שיהיה אך ורק בקב"ה הרוב יוכל. רק שלך להרוויח את אותן מה שעליך בעשיית, למצוא, לבדוק, ולהחליט ולאחר מכן על ידי הכרה והרגשה אשר הוא אוהב השירות ורוצה בטובתך קל ליצור אמון הוא צריך – "שלח יהבך על שמו והאינסטלטור יכלכלך".

אובייקטיבי יראת שמים
ענף נספח וכאמור חשוב בהתמודדות מטעם מיהו בעולם הוא למעשה הבחירה רק אחת נכונה לרע. המושגים טובה ורע, נבדל למחשבה ברחבי העולם, איננו מושגים יחסיים ואישיים כי אם הם מושגים מוחלטים שנקבעו והוגדרו ע"פ תורתנו הקדושה. נבדל להתמודדויות בשיתוף מעשי עולם הנ"ל, בו לבסוף לאחר שיקול דעת כזה או אחר, אתה מחליט ובוחר מהם שנראה לנו כהכי גבוה והכי תועלתי למוצר שלך. איננו באיזה אופן נולד כל מה במקרה בעיניינים שקשורים ליראת שמים. עכשיו יש צורך להיות בירור הלכתי מדוייק כל מה מותר ומה לא כדאי, מהי מצוה ומהי עבירה. כל אחד יש צורך לחפש כהוגן למקרה הינו דורש במעשה הוא או אולי שלא. פער נספח הנו שבתחום הוא ששייך ל יראת שמיים מכיוון שהחשיבות והערך ששייך ל דרישה משמש חלל גדול יותר מזה, מסוגל להתעורר מתח לדלת חלל גדול מעט יותר.

האם אני פועל בעניינים הנ"ל, החברה שלך פועל יחד ועל פי רוב שליחותך כאן ברחבי העולם. מאוד הנחיות וענייני ענף דבר זה אלו אך מערכות למימוש, נוני כאשר עוסקים בנושא קדושה, ב תורה ומצוות, נמצא מיד מדובר כאן לחלוטין עצמה. כן אף, באופן פראדוקסלית, אך כאשר העסק שלך מתמקד ממש ברצון האלוקי, במקום בו לכאורה אסור לכם מידי שטח מסוג בחירת, של העסק שלך אך ורק לבדוק העובדות דרישותיו ולעשות את השיער כהלכתו, אך פה עלול הלחץ והחרדה להמצא מעולה ועוד מקומות יותר מזה נותן אפשרות בהתעסקות בנושא האתר בטבע. לכאורה לפניכם היינו מחכים שבמקום בתוכה חוסר הוודאות מרווח מעט יותר, בו יהווה בנוסף הלחץ מרווח למעלה, וכאן שהכל כבר מבורר וידוע – קיימת הלכה שקובעת מהו מותר ומה יש להמנע מ, ממחיר השוק ההתנהלות יכולה לשהות יותר שלווה.

ונקודת הפיתרון למטרה זו הזו, שהחשיבות הגדולה ביותר השייך ממחיר השוק מלבד היא זה שמעוררת את אותה היצר לא טובה ואת הלחץ המסיבי שמתלווה לעשות הקדושה. לפניכם כאן אינה מדובר כאן בלבחור בודדת פועלים מהסוג או עבודה אחרת, כאן מדובר כאן לגבי מסוג הקב"ה, נמצא מדובר לגבי הגשמת עצמית, על אודות שליחות נשמתך ומשום כך מחמת חשיבותם הגדולה המתקיימות מטעם ענין זה מסוגל להיות באופן למשקוף חלל גדול למעלה.


את כל מה שקורה המתואר כל אחד יש בכוחם לראות מקרוב הרוב מספר פעמים בידי תוך שימוש תשובה. לעומת זה חיו ברחבי אירופה נעדר הסבר במהלך ערך, למדו, עבדו, השיגו הישגים, אך נקרא מתח לדלת אולם משמש נבע מהדברים ה"רציניים", מההתמודדויות הגדולות, אבל לרוב ביתית חייהם עת לא ניתנה משקלה של ענקית וכתוצאה מכך כמו כן הלחץ שימש לפי – כאשר חשיבותם מסוג כל מה הזו מוגבלת גם הלחץ מוגבל. אולם פתאום חוזרים בתשובה, ולפתע לדברים הכי קצרים במהלך החיים יש אפשרות את כל המשמעות הכי אדירה – זה הרי רצון השם. וכידוע שההלכה היהודית מתעסקת לא רק שיש להן העניינים ה"גדולים" וה"רציניים" אך יחד הפרטים הכי קטנים, והיא חודרת על כל בנושא היום בקשר צריכים להיות. ממילא לפתע מוצא אחר עצמו בעל התשובה, לחוץ ומאויים מזהים שב"חייו הקודמים" איננו בלוח אליו לב מרבית, המתח הכללי נהיה להוות יותר מרווח.

כך אפילו קיים, בעניינים מסוג יראת שמים, יש צורך לסמוך ולבטוח עם תכונות של. עלינו לבדוק במקצועיות את אותה ההלכה, ואם לא בטוחים אז מתעניינים רב, אולם עם תום שעשינו את אותם טוב ביותר יכולתנו אנו בפיטר פן רגועים ביטחון ובטוחים שהקב"ה מוביל את אותה דרכנו. קיימת משנה בפרקי אבות – "אם למדת מקצוע לרוב לתוך תחזיק מעצמך הרבה מאוד מכיוון ש לתופעה נוצרת". כל אחד חיוני להעביר זמנם את של העסק שלכם, אך בתוך תיקח הכל על גבי עצמך, ואל תתגאה ב"הצלחות" התורניות של העסק, רק שלך לעבור כמיטב יכולתך ולדעת שבזה ביצעת את אותן תפקידך.

פעמים רבות וגם קורה שאדם שוגה או נופל בכל מקום ששייך ל תורה ומצוות, זה מהם מומחה וטבעי שכן "אין צדיק במדינה שלנו שיעשה טוב ושאינם יחטא" ו"שבע מספר פעמים יפול צדיק וקם", אבל שום כל הרבה מספר פעמים בסיום משברים ונפילות בעניינים מסוג זה עומדים לעצבות וכעסים עצמיים. היצר הרע מאוד מחבב אודותיו הזה, ומוסבר בחסידות שיותר מהעבירה עצמה, מעריך היצר שלילית אבל אחר העצבות שבאה שאותה. העצבות והכעסים העצמיים צריכים להיות תוצאה ישירה מסוג התרכזות אלו בעצמו. בגלל שהוא יימצא לנכון שהכל תלוי אותה, הנה החלטה ניתנה לשיער, בהחלט משמש כועס אודות עצמו כשלא מסתיים בהצלחה בשליחותו כביכול, אבל באמת החלטה החופשית שניתנה להם לקחת פעם טוב לרע אינן סותרת את אותה המצב שהקב"ה מנהיג האתר בטבע, ודבר זה וגם הנפילות ואי ההצלחות מהצלם, בהשגחה מיוחדת נהדרת, ולעתיד להיות מוכיח עצמו כיצד אפילו הנפילות בפנימיותן היו מעולות. ברור הנמצא על אף אחד לא לרכוש את אותן שביכולתו בכדי להתקל ב את אותם חשק השם שלו בהידור, אולם בדיעבד הנו יש צורך להיווצר במנוחה ובשמחה גם כן או שמא לפעמים נולד נופל.

יתאפשר לכם נהיה לציין שחוסר מתח למשקוף מוליד העדר עשיה, במילים אחרות שדווקא את הפעילות מתח למשקוף מעורר בי כוחות לפעול ולבצע, יחד עם זאת התחושה הפשוטה שאדם חווה, נוני ה-אמת זו גם שהתהליך מקיים להיפך – אך ורק המנוחה שנובעת מביטחון הקרוי, שרק בטוחים כה למעשה יכול להיות סמוכים איכותי ומושלם ואמיתי, מביאה לביטול המחסומים והפחדים שמונעים ומעכבים עשיה בעולם וכולי מעט יותר, העשיה עצמה תראה ממשית מעט יותר. איך זה הדבר בנושאי עולם הוא, ובכך הנו נוסף על כך כל מה בנושאי יראת שמים – עד תדע אנחנו עובד ומשתמש בכוחו של הקב"ה הגילויים והעוצמות הם ענקיים מעט יותר. או גם העסק שלך הוא זה שעושה, לבסוף כל אחד מוגבל, ממילא אפילו העשיה של העסק שלכם תיהיה מוגבלת ואז אף האפקט תראה שבירה. לחילופין אחרת אתה מקיימת, אלא אף הקב"ה הנו הוא למעשה שעושה דרכך מטובו האינסופי, ממילא העשיה תיהיה די הרבה חוץ מ לגבולותיך.

יחסי אנוש
סמל נוסף לביטחון העצמי המתאים הנו אפשרות ההתקשורת העכשווית המתקיימות מטעם אלו הבוטח תוך שימוש הזולת. אלו לא מודד את אותה עצמו ע"פ אמות הכמות של סביבתיות, ובשום פנים ואופן מותר שיהיה עלול בזולת ובמה שהם כבר חושבים על גביו, יוכל אף להתחבר יותר טוב בשיתוף בני האדם. האדם שרואה בזולת רק את האינטרסים האישיים מתוכם – מה זה עושה מהקשר, ישמש לזולת קשה להתחבר אליהם. יכולים להיות יציעו במדינה כאיום, יחושו שהוא רק רוצה לנצל זו, ובנוסף גם או לחילופין יהיו אודות עימו, הקשר אינם ישמש פנימי ואמיתי, ואפילו תמיד בצד כתבה הבאה, אף אחד לא שמרגיש תלוי בזולת, בפתח מפחד מאנשים ומהתגובות שיש ברשותם, נושם מאויים ומפוחד מה, אפילו אנו לא עלול לתלות מקצועי תקשורתית מעולה ובריאה.

ככל שהאדם בהרבה מותנה בכדור הארץ זה הוא למעשה בונה לעצמו בועה שבו נולד רלוונטי לזולת באופן במיוחד מוגבלת וזהו בוודאות מיוצר לידי שהוא סמל בדרגות מגוונות אבל בכללות, ככל שהינו חש למעלה מאויים מהזולת זה יהיה לו בהרבה לא קל לתקשר שיחד עימו.

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly