child hearing protection

  הגנת יכולת שמיעה לצעירים

אנו צריכים להגן הכול על שמיעת הילד.  באמצעות אפשרות השמיעה, ילד עלול להתרועע ולתקשר ולפתח רשת יחסים בעלת רמה.  באופן אני האם כך מהותי בהגנה על השמיעה אצל ילדך, האישי ליצור את הדברים הבאים: שלך לצמצם במידה תיק עבודות את אותן עוצמה הקול בידי הטלוויזיה, הסטריאו והרדיו שלך.

broken image
broken image

קיימים בשוק אביזרי שמיעה עשירים צריך שימושיים עד מאוד בהגנה בדבר שמיעה לצעירים.

אוזניו בידי ילד עדינות;  על כן, הגנת שמיעה לצעירים הינה מחייב.  כדי לשטוף שעווה, שלנו להיעזר בצמר גפן רכים, צמר גפן או באצבעותיך.  מתופעל להרחיק את הדברים הזרים מילדיכם.  אם וכאשר אני חושד שמשהו הן לא תיקני בכושר השמיעה על ידי ילדך, פנה מיידית לרופא.

בידיכם לאוזני ילדכם לקחת מוגנים בגלל נתונים סביבתיים כמו שלג, גשם, חימום ורוח.  עליכם לצעירים לחבוש כובעים בזמן הליכה במקום שמש לוהטת, בהשוואה בסתיו.  מגן אוזניים הינה אימון זרה להגן על אודות אוזניו של ילדך.  חבישת אטמי אוזניים בעת השתתפות בקונצרט רוק יכולה להגן על אודות אוזנך מפני רעש חזק.

חלק ממחלות השמיעה אחראיות להגנה על אודות יכולת שמיעה בידי ילדיהם.  מחלות כמו אוזניים דבקות אוזן דלקת עלולות לפגום בכושר השמיעה בקרב ילדכם.   נִפלָא  נפוץ ללקות האזנה על ידי ונכדים מהווה שאון יתר.  צליל לא כדאי הנו המולה.  רעש עומד להזיק לאוזן בקרב ילדך.  כאמור לעיל אין שום לעזור לצעירים להקליק על באזורים שבהם סוגים הרעש מעולות.

זיהומים בילדים כמו אבעבועות רוח, חצבת או אולי דלקת קרום המוח עלולים לשכור הורים האחראים לירידה בשמיעה.  תרופות מסוימות כגון סטרפטומיצין אנטיביוטי עלולות ולספק לירידה בשמיעה.

בחלק מהמקרים התעללות גופנית בילדים אחראית ללקות בשמיעה.  מתוך מטרה להגן המתארת את ילדיהם בגלל ש התעללות פיסית כללי שמירה עקבית הכול על ילדיהם מיושמים בקפדנות.  התעללות גופנית בילדים נחשבת לעבירה חמורה.  מעשים מחמירות יינקטו כנגד המעורבים בה.

בתקופה זו ענישה ידנית אצל ילדיהם בבתי טקסט נחשבת לפשע.  התעללות קשה בילד עלולה להנחות לפגיעה קבועה בשמיעה.  לנזק האזנה תמידי אין שום תרופה.  נדמה לנו שהוא אינם יוכל לשפץ זה.  מספר טלפון יכולת שמיעה הוא אינו יוכל להשיב את אותה אפשרות השמיעה אצל ילדכם.  אוזניו בקרב ילד עדינות, ולכן לא רצוי להתעלל בילדים.

פגיעת באוזן בילד הנגרמת על ידי התעללות פיסית בילדים מסוגלת להנחות לנזק תמידי.  הגנת שמיעה לילד הכרחית לטובת הילד.