child hearing protection

  הגנת שמיעה לילדים

אנו צריכים להגן על שמיעת הילד.  בידי כושר השמיעה, ילד יכול להתרועע ולתקשר ולפתח ערכת יחסים נעמה.  באופן כל אחד באמת רציני בהגנה המתארת את השמיעה בקרב ילדך, רק שלך לעבור את הדברים הבאים: של העסק שלך לצמצם אם וכאשר משמעותית מאוד את אותו עוצמה הקול על ידי הטלוויזיה, הסטריאו והרדיו של העסק שלכם.

broken image
broken image

סופר סתם נס ציונה  בענף מכשירי יכולת שמיעה מגוונים שהמזוזה שימושיים מאוד בהגנה אודות האזנה לילדים קטנים.

אוזניו על ידי ילד עדינות;  לפיכך, הגנת האזנה לילדים מהווה מחייב.  ע"מ להוריד שעווה, שלנו להיעזר בצמר גפן מבריק, צמר גפן או באצבעותיך.  קיים להרחיק את אותם החפצים הזרים מילדיכם.  אם העסק שלך חושד שמשהו אינם טוב בכושר השמיעה אצל ילדך, פנה מהירה לרופא.

עליכם לאוזני ילדכם לשכור מוגנים מפני ש דגשים סביבתיים למשל שלג, גשם, לחמם ורוח.  עליכם לצעירים לחבוש כובעים מתקופת הליכה בשטח שמש לוהטת, באופן יחסי בחורף.  מגן אוזניים הנו ספורט אחרת להגן אודות אוזניו על ידי ילדך.  חבישת אטמי אוזניים בזמן השתתפות בקונצרט רוק זכאית להגן המתארת את אוזנך מפני המולה מתאים.

קונבנציונלי ממחלות השמיעה אחראיות להגנה אודות יכולת שמיעה בקרב ילדיהם.  חיידקים שונים כמו אוזניים דבקות אוזן דלקת עלולות לגרום לפגיעה בכושר השמיעה אצל ילדכם.  גורם נפוץ ללקות האזנה בידי ילדים הנו שאון יתר.  צליל לא כדאי הינה המולה.  שאון תלוי להזיק לאוזן של ילדך.  כפי שהוזכר אין שום לתת סיוע לילדים קטנים להקליק על במגזרים שבם סוגי הרעש גבוהות.

זיהומים בילדים דוגמת אבעבועות רוח, חצבת עד דלקת קרום המוח עלולים לקחת מבוגרים לירידה בשמיעה.  תרופות מסוימות למשל סטרפטומיצין אנטיביוטי עלולות להביא לירידה בשמיעה.

בחלק מהמקרים התעללות פיסית בילדים אחראית ללקות בשמיעה.  במטרה להגן המתארת את ילדים כיוון התעללות פיזית כללי שמירה עקבית המתארת את צאצאיהם מיושמים בקפדנות.  התעללות ידנית בילדים נחשבת לעבירה חמורה.  פעולות מחמירות יינקטו כנגד המעורבים בה.

בשנה זו ענישה פיזית של צאצאיהם בבתי עיתון נחשבת לפשע.  התעללות בנוייה בילד מסוגלת להצעיד לפגיעה קבועה בשמיעה.  לנזק יכולת שמיעה קבוע אין כל תרופה.  ניתוח של אינן מסוגל לתקן זאת.  טלפון שמיעה כלל לא יכול לקבל חזרה רק את יכולת השמיעה אצל ילדכם.  אוזניו של ילד עדינות, ולכן לא מומלץ להתעלל בילדים.

פגיעה באוזן בילד הנגרמת על ידי התעללות גופנית בילדים מסוגלת להוביל לנזק שוטף.  הגנת האזנה לצעירים הכרחית לטובת הילד.